Zakład Radiospektroskopii Wydziału Fizyki UAM

Collegium Physicum
ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań,

wejście C Segment G VII II piętro
tel. (+48 61) 829-5220
numery telefonów: (+48 61) 8 295 + numer wewnętrzny

kierownik Zakładu: prof. dr hab. Jan Wąsicki


Tematyka badawcza

Research profile
Proponowane tematy
PRAC LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH

FIZYKA OGÓLNA, FIZYKA MEDYCZNA, BIOFIZYKA, OPTOMETRIA 

   

Aktualizacja: 23.10.2017 r.


WydzialFizyki